Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid

Wat is de CTT?

Wat is en doet de Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid.

Lees meer »

Vergaderdata CTT

Hier kunt u de vergaderdata van de CTT vinden.

Lees meer »

Formulieren downloaden

... voor aanmelding bij de CTT.

Lees meer »

TLV

Hier vindt u alles over een toelaatbaarheidsverklaring.

Lees meer »

Taken van de CTT

 

De Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid heeft wettelijke en door de besturen opgelegde taken voor de aangesloten scholen om:

  • Te beoordelen of een leerling toelaatbaar is tot het Speciaal Basisonderwijs (SBO).  De CTT geeft het advies waarmee een eventuele toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO aangevraagd kan worden.
  • Te beoordelen of een leerling toelaatbaar is tot het Speciaal Onderwijs (cluster 3 en 4). De CTT geeft het advies waarmee een eventuele toelaatbaarheidsverklaring voor het SO aangevraagd kan worden.

Een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geeft naast het schooltype ook de lengte van de toelaatbaarheid aan. Dit is voor het Speciaal Onderwijs minimaal een jaar en maximaal de hele basisschoolloopbaan. TLV's voor het Speciaal Basis Onderwijs kunnen ook een kortere geldigheidsduur hebben. Leerlingen waarvaan de TLV afloopt, komen in aanmerking voor terugplaatsing in het regulier onderwijs. Is dit niet wenselijk, dan dient er een verlenging van de TLV aangevraagd te worden