Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid

Wat is de CTT?

Wat is en doet de Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid.

Lees meer »

Vergaderdata CTT

Hier kunt u de vergaderdata van de CTT vinden.

Lees meer »

Formulieren downloaden

... voor aanmelding bij de CTT.

Lees meer »

TLV

Hier vindt u alles over een toelaatbaarheidsverklaring.

Lees meer »

Taken van de CTT

 

De adviescommissie heeft wettelijke en door de besturen opgelegde taken voor de aangesloten scholen om:

  • Te beoordelen of een leerling toelaatbaar is tot het Speciaal Basisonderwijs (SBO).  De deskundigen van de CTT geven een advies aan het samenwerkingsverband over toelaatbaarheid van de leerling tot het Speciaal Basisonderwijs
  • Te beoordelen of een leerling toelaatbaar is tot het Speciaal Onderwijs (cluster 3 en 4). e deskundigen van de CTT geven een advies aan het samenwerkingsverband over toelaatbaarheid van de leerling tot het Speciaal Onderwijs. 

In het advies van de CTT wordt naast het type toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ook advies gegeven over de lengte van de periode van toelaatbaarheid. Dit is voor het Speciaal Onderwijs minimaal een jaar en maximaal de hele basisschoolloopbaan. TLV's voor het Speciaal Basis Onderwijs kunnen ook een kortere geldigheidsduur hebben. Leerlingen waarvan de TLV afloopt, komen in aanmerking voor terugplaatsing in het regulier onderwijs. Is dit niet wenselijk, dan dient er een verlenging van de TLV aangevraagd te worden