Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid

Wat is de CTT?

Wat is en doet de Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid.

Lees meer »

Vergaderdata CTT

Hier kunt u de vergaderdata van de CTT vinden.

Lees meer »

Formulieren downloaden

... voor aanmelding bij de CTT.

Lees meer »

TLV

Hier vindt u alles over een toelaatbaarheidsverklaring.

Lees meer »

Wat is de CTT?

De Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid (CTT) is de samenwerkende adviescommissie van de clusters Zwolle, Noord-Veluwe en Zwartewaterland binnen het samenwerkingsverband Hanzeland PO (SWV 2305PO). 

 

Volgens de Wet op Passend Onderwijs moet elk samenwerkingsverband na 1 augustus 2014 via een commissie bepalen of een leerling toelaatbaar is tot een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en het Speciaal Basis Onderwijs (SBO). Het samenwerkingsverband Hanzeland omvat meerdere regionale clusters waarin besturen met elkaar samenwerken. Binnen de CTT Zwolle werken de clusters Zwolle, Noord-Veluwe en Zwartewaterland samen waar het gaat om advisering ten aanzien van toelaatbaarheid aan het samenwerkingsverband. 

Deze samenwerking zorgt voor een bundeling van expertise en meer efficiëntie. Door de schaalvergroting wordt het bovendien mogelijk om de vergaderfrequentie op te voeren, waardoor de wachttijden korter worden. Daarnaast is de toegang tot de SBO scholen in de regio van SWV Hanzeland (PO) in een keer geregeld als ook de toegang tot het Speciaal Onderwijs.

Daarnaast bespreekt de CTT ook kinderen die nog geen onderwijs volgen (onderinstroom) en waarvan de ouders en het kind woonachtig zijn en ingeschreven staan bij de gemeentes die onder SWV Hanzeland (PO) vallen (met uitzondering van de regio Kampen en Raalte). 

 

Gemeenten vallende onder CTT Zwolle:

Gemeenten Hattem, Heerde, Oldebroek, Rouveen (deel van de gemeente Staphorst pc 7715 en 7954), Zwartewaterland (exclusief Zwartsluis pc 8064), Zwolle 

De CTT is voor Zwolle ook het aanmeldpunt voor leerlingen uit de voorschoolse instroom, ook wel 'onderinstroom'. Dat zijn leerlingen die nog niet naar een school gaan en die, als ze gaan instromen in het onderwijs, aangewezen zijn op Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs. 

De CTT bestaat uit deskundigen vanuit de clusters, verder zijn deskundigen met verschillende achtergronden betrokken, zoals een orthopedagoog/psycholoog, een jeugdarts en vertegenwoordigers vanuit het Speciaal Onderwijs.