Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid

Wat is de CTT?

Wat is en doet de Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid.

Lees meer »

Vergaderdata CTT

Hier kunt u de vergaderdata van de CTT vinden.

Lees meer »

Formulieren downloaden

... voor aanmelding bij de CTT.

Lees meer »

TLV

Hier vindt u alles over een toelaatbaarheidsverklaring.

Lees meer »

Wat is de CTT?

 

Na de invoering van de wet op Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 zijn de voormalige samenwerkingsverbanden samengevoegd tot 1 samenwerkingsverband. In de regio Zwolle is dit SWV 23-05 PO. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 6 deelverbanden (de voormalige samenwerkingsverbanden) en is onderverdeeld in 3 regio’s.

De Commissie Toewijzing Toelaatbaarheid (CTT) functioneert in de regio Zwolle.

 

Volgens de Wet op Passend Onderwijs moet elk samenwerkingsverband na 1 augustus 2014 via een commissie bepalen of een leerling toelaatbaar is tot een school voor Speciaal Onderwijs (SO) en het Speciaal Basis Onderwijs (SBO). De besturen van de deelverbanden De Brug, De Stroming en Florion hebben besloten om gezamenlijk de toelaatbaarheid van leerlingen in het SO en SBO te gaan beoordelen. Hiertoe is de CTT in het leven geroepen.

Het is de opvolger van de PCL die in elk van deze organisaties functioneerde. De toelating tot scholen voor Speciaal (Basis) Onderwijs vanuit de deelverbanden De Brug, De Stroming en Florion wordt dus via deze commissie geregeld.

Deze samenwerking zorgt voor een bundeling van expertise en meer efficiëntie. Door de schaalvergroting wordt het bovendien mogelijk om de vergaderfrequentie op te voeren, waardoor de wachttijden korter worden. Daarnaast is de toegang tot de SBO scholen in de regio van SWV 23-05 PO in een keer geregeld als ook de toegang tot het Speciaal Onderwijs.

Daarnaast bespreekt de CTT ook kinderen, waarvan de ouders en het kind woonachtig zijn en ingeschreven staan bij de gemeentes die onder SWV 23-05 PO vallen (met uitzondering van de regio Kampen en Raalte), die voor 1-8-2014 al onderwijs volgden op het Speciaal Onderwijs buiten de regio Zwolle. 

 

Gemeenten vallende onder CTT Zwolle:

Gemeenten Hattem, Heerde,  Olst-Wijhe, Oldebroek,  Rouveen (deel van de gemeente Staphorst pc 7715 en 7954), Zwartewaterland (exclusief Zwartsluis pc 8064), Zwolle 

De CTT is voor Zwolle ook het aanmeldpunt voor leerlingen uit de voorschoolse instroom, ook wel 'onderinstroom'. Dat zijn leerlingen die nog niet naar een school gaan en die, als ze gaan instromen in het onderwijs, aangewezen zijn op Speciaal Basis Onderwijs of Speciaal Onderwijs. Bij de bespreking van leerlingen uit deze voorschoolse instroom in de CTT sluit een vertegenwoordiger namens deelverband Catent aan. 

De CTT bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de deelverbanden, verder zijn deskundigen met verschillende achtergronden betrokken, zoals een orthopedagoog/psycholoog, een jeugdarts en vertegenwoordigers vanuit het Speciaal Onderwijs.